top of page

Details en Reglement Keerbergse Dijleloop 2022

 1. Algemeen

  1. Bij inschrijving verklaren de deelnemers kennis genomen te hebben van dit reglement en zich onverkort akkoord verklaren.

  2. De Dijleloop wordt georganiseerd door de jogging club Keerbergen VZW (JCK).

  3. Het evenement is goedgekeurd door het college van burgermeester en schepen van de gemeente Keerbergen.  

  4. De organisatie kan ten alle tijden dit reglement aanpassen en/of uitbreiden, naar gelang dit noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.
   Bij aanpassingen zullen reeds ingeschreven deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht.

  5. Het  bestuur van JCK kan besluiten het evenement verplaatsen naar een andere datum of af te lassen, mocht daar aanleiding voor bestaan (bv. verstrengde corona maatregelen).
   Bij verplaatsen van datum, blijven de inschrijvingen geldig, tenzij de deelnemer zelf aangeeft deze ongedaan te willen maken.
   Reeds betaald inschrijfgeld zal worden terugbetaald, eventueel met vermindering van verzekeringsgelden die niet recupereerbaar zijn. 

  6. In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist het aan het bestuur van JCK.

  7. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ongeval of schade opgelopen voor, tijdens of na het evenement.
    

 2. Deelname

  1. De Dijleloop staat open voor wandelaars en lopers vanaf 12 jaar met keuze van een parcours van ongeveer 5,5km, 10km of 16km. Wandelaars en lopers lopen (bij dezelfde afstanden) hetzelfde traject.

  2. Er is een ‘vrije’  start in verschillende startblokken. Bij inschrijving worden de deelnemers gevraagd een startblok (uur) aan te geven. Deelnemers worden geacht binnen het opgegeven startblok te vertrekken. Aankomst is mogelijk tot het sluitingsuur, zoals vermeld wordt op de website.

  3. Er wordt geen tijdsopname voorzien.

  4. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt (onder begeleiding van vrijwilligers) een aparte  ‘kids run’  georganiseerd met afstanden van 200m, 600m en 1000m.

  5. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de Keerbergse Dijleloop dat hij/zij over voldoende conditie beschikt om de loop- of wandelroute zonder problemen af te leggen. De organisatie stelt zich nadrukkelijk niet aansprakelijk indien deelnemers onvoldoende getraind blijken te zijn.

  6. Gezien het karakter van het parcours (trapjes, bospaden, velden) is het helaas niet mogelijk deze in een rolstoel o.i.d. af te leggen.

  7. Wandelaars mogen hun hond meenemen, maar deze moet altijd aangelijnd zijn. Uiteraard ook een ‘doggy bag’  voor het opruimen van eventuele uitwerpselen.
   Vooral in de grazersweide moeten de hond strak aangelijnd zijn en mogen de grazers geen hinder ondervinden.

  8. Deelnemers zijn verzekerd bij Sporta.  Dekking en voorwaarden zijn op te vragen bij de secretaris van JCK.

  9. De organisatie, bij monde van het bestuur van JCK, kan deelname weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet.
    

 3. Inschrijvingen

  1. Deelnemers kunnen zich online inschrijven, via de website van JCK (https://www.joggingclubkeerbergen.be ) of per email (joggingclubkeerbergen@outlook.com ).
   Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk.

  2. Voor de kids run is geen voorinschrijving mogelijk, alleen op de dag.

  3. Online inschrijvingen zijn mogelijk tot 1 week voor de geplande datum of tot volzet.
   Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk voor waves die nog niet volzet zijn. 

  4. Indien een start uur het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, is inschrijving op dat uur niet meer mogelijk, maar kan de deelnemer een ander (nog beschikbaar) uur kiezen.

  5. Voor de Dijleloop 2022 wordt een inschrijvingsgeld gevraagd van € 6 (ongeacht de afstand) ter vergoeding van de kosten van de organisatie en verzekering van de deelnemers.
   Deelnemers tussen 13 en 17 jaar betalen slechts € 3,-
   Kinderen tot 12 jaar moeten zich wel inschrijven, maar kunnen gratis deelnemen. 

  6. Sporta-leden krijgen € 1 korting op het inschrijvingsgeld.

  7. De kids run is gratis.

  8. Pas als het volledige  inschrijvingsgeld is voldaan, is de deelname definitief.

  9. Er wordt geen restitutie gegeven op reeds betaalde inschrijfgelden (behoudens als genoemd in  'Algemeen, artikel 5').

  10. Voor de kids runs is geen voorinschrijving nodig, maar deelname kan ter plekke. Inschrijving kan tot het aangegeven uur, zoals vermeld wordt op de website.

  11. Voor vertrek, dient de deelnemer  bij de inschrijvingsbalie zijn polsbandje op te halen, binnen het tijdslot waarvoor hij/zij is ingeschreven. (Met uitzondering van de kids run, waarvoor een vast start uur is.)
    

 4. Veiligheid en parcours

  1. Het parcours van alle afstanden loopt door zowel straten (woonwijken) , paden, bruggen, de Dijledijk en velden en wordt aangegeven met pijlen en borden die aangeven op welke route de deelnemer zich bevindt.
   Op de website zal een plannetje van de route beschikbaar zijn.

  2. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich aan de algemene verkeersregels houden.

  3. Er zijn slechts op een beperkt aantal plaatsen seingevers aanwezig. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf hun route volgen.

  4. Wandelaars en lopers gaan over hetzelfde parcours. Van iedereen wordt respect gevraagd voor andere deelnemers.
   Wandelaars graag zoveel mogelijk links houden en zeker op de dijk en op de smalle paden, achter elkaar lopen, zodat ruimte is voor lopers om te passeren.
   Evenzo wordt lopers gevraagd de wandelaars te respecteren en deze niet opzij te duwen of omver te lopen.

  5. Deelnemers dienen ten allen tijden de aanwijzingen van de organisatie op zowel het vertrek/aankomst veld als op de route op te volgen.

  6. Respect voor bewoners en natuur is vanzelfsprekend. Begeef je niet in tuinen of ander privé terrein en vooral: Laat geen afval achter!

  7. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het stukje parcours door de grazersweide dat onderdeel uitmaakt van alle afstanden.
   Op dit natuurpunt lopen grazers (de bewoners van deze wei) vrij rond. Zij hebben ten allen tijden absolute voorrang. Deelnemers mogen de beesten niet in de weg lopen, hen schrik aanjagen, aaien of anderszins enige interactie mee hebben (anders dan ‘bekijken’). Ook honden moet strak aangelijnd zijn en mogen geen hinder veroorzaken aan de grazers.

  8. De in- en uitgang van grazersweide bevatten een smalle poort, waar maar één deelnemer per keer door kan gaan. Eveneens is er een klein, smal bruggetje waar de deelnemers over moeten. De passage kan daar wat langzamer verlopen, dus wordt van de deelnemers geduld en respect voor elkaar gevraagd.
   Deelnemers dienen de aanwijzingen op te volgen van de vrijwilligers die bij de weide geplaatst zullen zijn.

    

 5. Corona maatregelen

  1. Alle geldende corona maatregelen welke van kracht zijn op het moment van de Dijleloop, zullen onverkort in acht genomen moeten worden door alle aanwezigen (deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers, bezoekers, passanten… iedereen die zich op of in de buurt van het terrein bevindt).

  2. Nadrukkelijk wordt gevraagd thuis te blijven indien je je ziek voelt,  koorts of een van de andere mogelijke symptomen van covid19 hebt, positief getest bent of onlangs in direct contact geweest bent met een besmet persoon. Dit geldt voor alle aanwezigen op en rondom het terrein.
    

 6. Aankomst / terrein

  1. Deelnemers wordt gevraagd zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met openbaar vervoer te komen.

  2. Een fietsenstalling (onbewaakt) wordt voorzien op het vertrek/aankomst terrein.

  3. Er is geen parking voorzien en ook in de omliggende straten is parkeren voorbehouden aan de bewoners en hun gasten.
   Deelnemers die met auto , motor, scooter , bromfiets o.i.d. komen worden nadrukkelijk gevraagd gebruik te maken van de parking op het gemeenteplein bij de Sint-Michiels kerk en het gemeentehuis van Keerbergen of bij het OCMW. Beiden liggen op 5 minuten stappen van het start terrein.

  4. De straat tussen de Papestraat en het containerpark, zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (behoudens aanwonenden en hun bezoekers).
   Het containerpark zelf is op zondag gesloten, maar ook de glasbollen zullen die dag dus niet bereikbaar zijn.

    

 7. Faciliteiten, Sporttassen, kleedkamers, bevoorrading

  1. Een medische post wordt voorzien op het start/aankomst terrein.

  2. De organisatie is bereikbaar via het noodnummer: 0478 / 09 80 57. Dit nummer zal ook op de polsbandjes staan.

  3. Op het terrein zal (tegen betaling) drank en eenvoudige snacks worden voorzien.

  4. Er wordt een bewaarservice (gratis) voorzien voor het tijdelijk bewaren van sporttassen. Er worden alleen gesloten sporttassen geaccepteerd (dus geen losse kledingstukken, schoenen e.d.) . Eventuele motor- of fietshelmen kunnen ook afgegeven worden ter bewaking.

  5. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor verloren gegane of beschadigde goederen.

  6. Er worden gescheiden heren/dames kleedkamers voorzien in de Chiro lokalen.

  7. Op het terrein worden toiletten voorzien.

  8. Er zullen geen douches beschikbaar zijn.

  9. Op het parcours is geen bevoorrading voorzien voor de 5.5km of 10km. Alleen voor de 16km wordt ongeveer halverwege een bevoorrading voorzien.

  10. Bij aankomst is wel bevoorrading voorzien voor alle deelnemers.

  11. Van alle aanwezigen (deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers…) wordt geacht het terrein schoon te houden. Gooi geen afval op de grond, maar in de beschikbare vuilbakken.
    

 8. Privacy

  1. De organisatie houdt zich aan de Europese privacy wetgeving. De volledige privacy verklaring is te vinden op de website van JCK.

  2. Specifiek voor de Dijleloop worden van de deelnemers alleen gegevens gevraagd in kader van gerechtvaardigd belang (naam, email, telefoonnr., sporta-lidmaatschap).

bottom of page