top of page

De clubgeschiedenis in een notedop

Op 30 Oktober 1993 richten William Willems, André Machiels, Roger Op de Beeck en Chris Debouver de Jogging Club Keerbergen (JCK) op. De club sluit zich vrijwel onmiddellijk aan bij de Sportraad van Keerbergen en bestuurlijk wordt een vzw uit de grond gestampt waarvan de statuten op 3 Maart 1994 in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Op 5 februari 1994 worden de eerste trainingen aangevat. Al gauw mag de jonge club zich verheugen in een grote interesse van mannen en vrouwen, van kind tot veteraan, van absolute beginner tot geroutineerde loper. Er worden verschillende groepen gevormd en geschikte trainingsomlopen over diverse afstanden worden uitgeprobeerd. Het enthousiasme is groot. Steevast treffen de joggers elkaar op woensdagavond, zaterdag- en zondagmorgen aan de sporthal. 

clubgeschiedenis.jpg

Na de eerste euforie begint het enthousiasme na enkele jaren wat te tanen. Zeker na de gedwongen inactiviteit van William Willems, de drijvende kracht van de club, loopt het aantal terug naar een 20–tal joggers. JCK moet op zoek naar zijn 2e adem…

Die wordt onverwacht vanuit de gemeentelijke Gezondheidsraad in 2005 aangereikt. Zij zoeken immers begeleiders voor een “cursus joggen voor beginners” die zij in het voorjaar organiseren. De “joint venture” met de gezondheidsraad is een schot in de roos. Het eerste jaar komen er een 90-tal “start-to-runners” opdagen, het 2e jaar zelfs meer dan 120… JCK is “back in business”! Het ledenaantal stijgt naar 130. De impact van de cursussen “lopen voor beginners” is zodanig groot dat de visie en missie van JCK dient bijgeschaafd naar recreatief lopen met vooral focus op loopafstanden tussen 5 en 10 km. 


Momenteel zit de club in zijn “steady state mode”. Het aantal leden schommelt de laatste jaren rond de 100.

Van de ½ marathon van Keerbergen in 1994 tot de Heimolenjogging nu

Het promoten van joggen was één de doelstellingen bij de oprichting van JCK. Bij de start had men dan ook onmiddellijk de intentie om een massaloop in keerbergen te organiseren. Hierbij koos men absoluut niet de gemakkelijkste weg. De lat werd zeer hoog gelegd: het zou een ½ marathon worden over één gestrekte ronde door het prachtige en voortdurend wisselende groene natuurgebied van Keerbergen. Naast dit koninginnenstuk zou er ook voor enkele kortere loopafstanden kunnen worden gekozen. De Heimolen was het epicentrum van het gebeuren.

De eerste editie van de ½ Marathon van Keerbergen in 1994 was meteen een voltreffer. De ½ Marathon van Keerbergen werd onmiddellijk met 460 deelnemers de grootste loopwedstrijd in de Brabantse Kempen. Keerbergen was op de kaart gezet! De organisatie werd in het loopwereldje onmiddellijk gesmaakt en geprezen, zo nam de Sporters voor Artsen Zonder Grenzen de ½ Marathon van Keerbergen, samen met een 20 - tal andere loopwedstrijden, de volgende 3 edities op in hun loopcriterium.

Het aantal deelnemers varieerde tijdens de acht edities tussen 400 en 560.


Door het teruglopen van het aantal leden, de massieve organisatie met meer dan 150 vrijwilligers en de tijdelijke non-beschikbaarheid van de voorzitter werd na de editie van 2001 echter definitief een streep onder de organisatie getrokken

Tijd om te herbronnen!

Met het succes van de “start-to-run” en het “boomen” van de club werd eind 2006 binnen het bestuur het idee gelanceerd om opnieuw een massaloop te organiseren. Het zou een jogging worden waarbij enerzijds gemikt werd naar het grote publiek van “start-to-run” en anderzijds naar sportieve wedstrijdlopers die 10 mijl aankunnen. De organisatie moest in vergelijking met de ½ marathon sterk vereenvoudigd zijn en de Heimolen zou opnieuw het epicentrum van het evenement worden. Zo werd uiteindelijk een prachtig parkoers uitgetekend van 5.4 km dat men 1, 2 of 3-maal kan lopen.

De Heimolenjogging was geboren!

Ondertussen zijn er reeds 13 edities met succes georganiseerd. Het aantal deelnemers schommelt rond de 300-joggers. En zoals bij de ½ marathon wordt de Heimolenjogging opnieuw voor zijn parkoers en organisatie bijzonder gesmaakt en gewaardeerd!


In 2020 kon de Heimolenjogging niet georganiseerd worden vanwege covid19. Dat was voor het bestuur de aanleiding om over een nieuw concept na te denken. Omdat we een loop- EN wandelclub zijn, willen we ook meer tegemoet komen aan zowel lopers als wandelaars. 
Daarom wordt op 24 oktober 2021 de eerste Keerbergse Dijleloop georganiseerd, een loop- en wandelevenement voor de heel familie. Hopelijk wordt dat een jaarlijks terugkerend evenement.
 

bottom of page